Ochutnávka mentoringu: marec – apríl na vašej škole

Užitočnosť mentoringového procesu
Nastavenie na rast, sprevádzanie, individuálne i skupinové rozhovory, spolupráca, zdieľanie, učenie cez zážitky a vnímanie druhých vedľa seba.
Vyskladáme podľa Vašich potrieb. Prídeme na školu pre jednotlivca, skupinu, odmentorujeme nezáväzne ako ukážku.
Prínosy mentoringu
Kvalitnejšia škola, zavádzanie novej vzdelávacej cesty. Je založený na partnerskom prístupe a spolupráci. Je orientovaný na podporu učiteľa, ktorá vychádza z jeho potrieb. Pomáha prekonávať prekážky.
Spokojní učitelia – dopad na učiteľa: všestranný rozvoj, vzájomné učenie, rozvoj zručností, poradenstvo, zdroje skúseností, motivácia, spätná väzba, efektívna práca.
Spokojní žiaci – pri spokojnom učiteľovi sa dobre cítia žiaci, lepšie sa učia. S podporou mentora sa cíti učiteľ v lepšom komforte a žiaci sa učia v bezpečnom prostredí. Ak je žiak spokojný, aj rodič je spokojný.
Lektor
Mentori RCPU
Fotografie z podujatia
Ďalšie informácie k Workshopu

Ďalšie workshopy