Inšpirácie k zmene

Zisťovali sme ako jednoducho sa dá zažiť pohyb vo vyučovacom predmete. Potreba pohybu detí je veľmi aktuálna. Lektorka s dlhoročnou praxou z českého vzdelávania, ponúkla svoju skúsenosť i pedagógom v našom regióne. Dielňa bola rozdelená do dvoch blokov. V prvom...

Zažili sme spoločné skúmanie témy rovnováha. Zisťovali sme čo je to rovnováha, k čomu nám je dobrá, je vôbec možné žiť v neustálej rovnováhe či nerovnováhe? Hľadali sme, aké situácie nás z rovnováhy vyvádzajú a ako sa o ňu starať....