Tvorivá pohybová aktivita

Zisťovali sme ako jednoducho sa dá zažiť pohyb vo vyučovacom predmete. Potreba pohybu detí je veľmi aktuálna. Lektorka s dlhoročnou praxou z českého vzdelávania, ponúkla svoju skúsenosť i pedagógom v našom regióne.

Dielňa bola rozdelená do dvoch blokov. V prvom bloku sme si na vlastnom tele vyskúšali praktickú hodinu tvorivej pohybovej výchovy. Jej cieľom bol rozvíjať spontánny pohyb, učiť sa vnímavosti voči svojmu telu, prostrediu a schopnosti spolupráce.

Druhý blok ponúkol úvod do spoločnej tvorivej pohybovej dielne na vybranú tému z učiva, ktoré žiaci preberajú v škole.

Zdieľať článok

Podobné články

Zažili sme spoločné skúmanie témy rovnováha. Zisťovali sme čo je to rovnováha, k čomu nám je dobrá, je vôbec možné žiť v neustálej rovnováhe či nerovnováhe? Hľadali sme, aké situácie nás z rovnováhy vyvádzajú a ako sa o ňu starať....