Referencie

Vytvorenie RCPU pre okresy Žilina a Bytča sme prijali s veľkým nadšením, keďže na našej katedre, fakulte a univerzite pripravujeme VŠ študentov na ich budúce učiteľské povolanie. Od prvého dňa existencie centra s jeho mentorským tímom úzko spolupracujeme, zúčastňujeme sa kvalitných a inšpiratívnych workshopov a spolu s našimi študentami ďalej odborne a ľudsky rastieme. Ďakujeme vedeniu centra za túto príležitosť a prajeme všetkým pracovníkom do ďalších dní a rokov veľa tvorivej energie a poslucháčov, ktorým záleží na vzdelávaní našej mladej generácie.
Eva Leláková
vedúca KAJ FHV UNIZA
“Tvoj mentoring mi dodal sebavedomie v učení. A v tom, že moja trieda je moja a zbytočne riešim reči učiteliek. Otvorila si mi oči v tom, že niektoré veci nie sú také zle ako ich ja v mojej triede vnímam. To ma dalo do väčšieho kľudu a vnímam aj pohodu v triede potom. Tiež že menej je niekedy viac. Naučila si ma hodnotiť samú seba aj pozitívne, nie len negatívne. Naučila si ma že veľa dôležitých ľudských tém sa dá krásne vložiť do vyučovacieho procesu a formovať tak atmosféru triedy.” Spätná väzba mentorke od metorovanej pani učiteľky
Lenka
Učiteľka ZŠ
Mne sa mentoring veľmi páči. Ako začínajúci učiteľ sa potrebujem veľa učiť a je pre mňa určite prínosné, mať spätnú väzbu na moje hodiny od iného učiteľa. Cením si podporu a postrehy od mojej mentorky, pretože mentoring nie je len o hľadaní chýb, ale často práve o dobrých vlastnostiach mojej osobnosti a prístupe, ktoré ja sama nevnímam. Vďaka postrehom mentorky ich viem lepšie rozvíjať a využívať.
Aďka Miškeová
Učiteľka ZŠ
Stretnutia mastermind skupiny „Riaditelia spoločne“ zastrešenej Školským úradom v Belej spájajú zážitkové aktivity, výmeny skúseností i zdieľanie dobrej praxe. Záujem škôl, profesionalizmus a ľudskosť mentoriek sú zárukou, že v našom spoločenstve je záujem o inovatívne spôsoby vzdelávania. Zanietenosť mentorov RCPU pre Žilinu a Bytču odporúčam využiť pri podpore, usmerňovaní a facilitácii v našich školách.
Bc. Zuzana Pekarová
Školský úrad Belá