Regionálne centrum podpory učiteľov
pre okresy Žilina a Bytča

O nás

Efektívne vzdelávame a poskytujeme individuálnu i skupinovú podporu pre pedagogických zamestnancov v regióne Žilina a Bytča. Pomáhame meniť zaužívané vzorce a rozvíjame pedagógov pre budúcnosť. Ponúkame inovatívne vzdelávanie, mentoringový program, workshopy, aktualizačné vzdelávanie, mastermind skupiny, poradenstvo a rôzne podujatia, ktoré dávajú priestor pre rast všetkých zúčastnených.

Zriaďovateľom je OZ Cesty k podnikaniu. Vznik regionálnych centier iniciovalo MŠVVaŠ ako jednu z kľúčových reforiem
Plánu obnovy a odolnosti SR.

Mentoring

Mentoring je spoločná cesta mentorovaného /mentee/ a mentora. Je to vzájomná úcta mentora a mentee. Je zameraný na človeka a jeho potreby. Je to bezpečné prostredie,  v ktorom sa mentee ani mentor neboja robiť chyby a učiť sa z nich. Je to hľadanie a objavovanie vlastných riešení. Je to veľa otázok namiesto jednej odpovede.

Naše aktivity

Vzdelávanie a workshopy

0
Mentorov
0
Zrealizovaných workshopov
0
Mentee
0
Zapojených škôl