Aktivizujúce metódy na hodinách ANJ

Aktivizujúce metódy na hodinách ANJ

Workshop je venovaný učiteľom ANJ, ktorí sa chcú inšpirovať modernými prístupmi výučby jazyka. Na workshope si predstavíme inovatívne metódy, ktoré zatraktívnia vyučovanie a osviežia všetky štyri zručnosti – speaking, reading, writing, listening.
Každá aktivita je organizovaná tak, aby žiaci zostali v centre diania vyučovacieho
procesu. Súčasťou workshopu je zoznam využiteľných online platforiem a tiež
pracovné materiály vhodné k okamžitému použitiu na vyučovacej hodine.
Absolvent si vyskúša rôzne aktivity ako napríklad:
Ice breaker
Give me five
Positive self talk wheel
Happily / Unhappily …
I have… Who has…?
Sms English
Four Corners
Exit tickets

 

Lektor
Eva Bittšánska, Janka Pálfyová
mentor RCPU
Ďalšie informácie k Workshopu

Ďalšie workshopy