Konferencia o budúcnosti vzdelávania 17.4.2024 – Budúcnosť tu a teraz

Potreby a dôvody zmeny prístupu, postoja a myslenia  v školskom prostredí

Na úvod sa účastníkom prihovoril Peter Fiabáne, primátor Žiliny

Prednášajúci a témy

Daniel Hevier : Zmena školstva zdola a príprava školstva na budúcnosť, ktorá sa začala včera.

Martina Jankolová: Zmena je prirodzený jav – hlavné faktory spôsobujúce tlak na zmenu – aplikácia v praxi. Postoj ľudí voči zmenám a efektívna reakcia na rôzne postoje, komunikácia a motivácia ľudí v procese zmeny.

Bohumil Kartous: Závratná rýchlosť, premeny sveta, v ktorom žijeme, neustále stúpa. Digitálna džungľa, v ktorej sme sa ocitli, vytvára úplne nové evolučné podmienky. Ako  v týchto podmienkach spokojne žiť a nie iba prežívať.

Péter Urbán: Učíme (sa) samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe hodnôt, vedomostí a dát. Alebo nie je dôležité vedieť z toho odpovedať, ale vedieť to robiť. Zmeny v cieľoch, obsahu a formách vzdelávania na ZŠ.

Miroslava Duranková: Dajme charakteru prioritu! Prečo by sme zo všetkých priorít a noviniek, ktoré sa na nás vo vzdelávaní valia mali dať prioritu práve charakteru a jeho rozvoju? Prečo je charakter kľúčom k úspechu vo vzdelávaní?

Michal Gregor: Umelá inteligencia vstupuje do oblasti vzdelávania. Prináša so sebou zásadné zmeny, ktoré si ako pedagógovia nemôžeme dovoliť ignorovať. Zamyslíme sa, akým spôsobom chceme vzdelávať a aké zručnosti je u žiakov potrebné budovať.

Lektori workshopov a témy

Viera Lasáková: Školský mentoring – ako sa líši od koučingu, ako prebieha a čo prináša učiteľom a školám. Praktický worshop, v ktorom si zažijete účinky mentoringu a z ktorého budete odchádzať s porozumením, čo vie priniesť vašim školám.

Alexandra Hučeková: Jazykový akčný plán – workshop, ktorý pomôže učiteľom vytvoriť plán na podporu žiakov v konaní v cudzom jazyku. Účastníci získajú pohľady na aktivity, ktoré umožňujú žiakom aplikovať svoje jazykové schopnosti v praktických situáciách.

Jana Chynoradská: Prístup zameraný na potreby žiaka. Sebarozvoj učiteľa Learn & Lead (Uč sa a veď!). Podpora rozvoja učiacich sa organizácií a zdieľanie znalostí.

Filip Gábor: Vzdelávanie a gamifikácia – využívanie herných mechanizmov v učení. Základné nástroje, ktoré sa dajú použiť pri zavádzaní hravých a herných prvkov do procesu učenia.

Terézia Mihalovič Lukáčová: Inovácia vzdelávania cez príklad Estónska a Fínska – čo týmto krajinám pomohlo sa dostať na špičku najkvalitnejšieho vzdelávacieho systému vo svete – čo sú drobnosti, ktoré zaradili učitelia priamo na školách.

Lektor
D. Hevier, M. Jankolová, B. Kartous, P. Urbán, M. Duránková, M. Gregor, V. Lasáková, A. Hučeková, J. Chynoradská, F. Gábor, T.M. Lukáčová
Ďalšie informácie k Workshopu

Ďalšie workshopy