Inovácie vzdelávania cez príklad Estónska

Workshop pre učiteľov: s Terka Mihalovič Lukáčová – získala Forbes 30 pod 30 za rok 2023, študujete unikátny odbor, v ktorom sa študenti učia, ako nastavovať reformy a inovovať školstvo, čo pomohlo Estónsku dostať sa na špičku najkvalitnejšieho vzdelávacieho systému vo svete, čo sú drobnosti, ktoré zaradili učitelia*ky priamo na školách a zmenilo to kvalitu celého školstva, jednou z častí je práve projektové učenie (Project-based learning). Na workshope sme sa inšpirovali ako rozvíjať kvalitné projektové učenie.

  • autonómne školy, interdisciplinárna výučba
  • školy si zdieľajú skúsenosti
  • veľká dôvera a otvorenosť pre inovácie
  • projektové vyučovanie dominuje
  • inklúzia, personalizácia… silné stránky
  • hodnoty spoločností: vzdelávanie, technológie…

 

Fotografie z podujatia
Ďalšie informácie k Workshopu

Ďalšie workshopy