Emocionálna inteligencia

  • Sebaúcta
  • Láskavosť
  • Sociálne interakcie
  • Ovládanie impulzívnosti
  • Zvládanie hnevu
  • Riešenie problému
Lektor
Eva Bittšánska
Fotografie z podujatia
Ďalšie informácie k Workshopu

Ďalšie workshopy