Ako hodnotia dobrí učitelia

 

Vzdelávací workshop  uskutočnený vo Zvolene pre mentorov Regionálnych centier podpory učiteľov (Ivan Šimko, Adriana Tvrdá) pod vedením lektora RNDr. Vladimíra Burjana. Jeho odbornosť a praktické skúsenosti v tejto oblasti priniesli inšpiráciu a nové pohľady na hodnotiace procesy. Pár postrehov, s ktorými sa chceme podeliť: „Učiteľ nemá rozdávať známky, ale cenné rady.“ „Učitelia nesmú byť lovcami chýb.“ „Učitelia majú vždy hodnotiť výkony a vedomosti žiaka, nie žiaka ako osobu.“

 

Fotografie z podujatia
Ďalšie informácie k Workshopu

Ďalšie workshopy