Prezentácia práce s online aplikáciou WocaBee zameranou na výučbu cudzích jazykov – anglický, nemecký, ruský.

Prakticky si ukážeme, čo prináša aplikácia učiteľovi a ako môže žiakovi pomôcť k lepším výsledkom. Aplikácia obsahuje balíky slov k jednotlivým témam a vybraným učebniciam (ZŠ, SŠ).

Vo WocaBee je možnosť využívať pripravené písomky ako aj vytvoriť si vlastné. Systém následne písomky opravuje a pomocou umelej inteligencie pracuje s chybou žiaka – tak, že následne generuje písomky v zmysle odstránenia chybovosti a naučenia sa daného výrazu. Obe strany majú prehľad o výsledkoch.

Aplikácia šetrí čas, spestruje vyučovaciu hodinu, buduje sebavedomie a motiváciu u žiakov. Hry pre žiakov sú súčasťou aplikácie.

Lektorka: 

Jana Pálfyová

Učiteľka anglického jazyka na Súkromnej strednej odbornej škole s dvoma atestáciami a aprobáciami (odborné ekonomické predmety, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry ). Pôsobí 14 rokov v strednom školstve, má niekoľkoročné skúsenosti s výučbou dospelých i detí v materskej škole.

O workshope:

  • práca s obrázkami
  • aktivizujúce metódy (zamerané na slovnú zásobu, gramatiku, rozprávanie, písanie)
  • krátke tipy a warm up aktivity na spestrenie hodiny

O absolventovi:

Absolvent sa oboznámi s prácou v online prostredí WocaBee tak z pohľadu svojho ako učiteľa, ako aj z pohľadu učiaceho sa žiaka. Dozvie sa o výhodách, ktoré prináša online-aplikácia WocaBee.

Rozsah:

  • 2 – 4 hodiny