Podpora kreatívneho myslenia

„Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva.“  Albert Einstein

Lektorky:                               

 • Renáta Fogeltonová
 • Monika Urdová
 • Adriána Tvrdá

O workshope:

 • kreativita je kľúčom k zvládnutiu výziev komplexného sveta
 • schopnosť kreatívne myslieť je dôležitá v príprave na povolanie i v osobnom živote
 • interaktívny workshop, práca individuálne i v skupinkách
 • ponúka osvojenie si techník kreatívneho riešenia problémov zážitkovou formou
 • kreatívne techniky prinesú do učenia novú skúsenosť

O absolventovi:

 • získa tipy a triky ako naštartovať kreativitu
 • rozvinie kreatívne myslenie
 • vyskúša rôzne kreatívne nástroje
 • nacvičí si rôzne techniky na prinášanie nápadov – myšlienkové a pojmové mapy, mysliace klobúky, Desing thinking

Rozsah:

 • 2 – 8 hodín