Kritický tréning myslenia

Niekto si môže myslieť, že o potrebe kritického myslenia sa už hovorí až príliš. Často to vyzerá akoby bolo potrebné nahrať do hláv ľudí nový software. Rozlišujúci skutočné poznanie od hoaxov a fake-news, fakty od pavedy. Ľudia sú z rôznych dôvodov leniví myslieť. Kritický tréning myslenia má ambíciu trénovať hardware – ľudskú myseľ. Rozhýbať myslenie, vytrénovať ho na dlhšiu pozornosť, rozlišovať pri premýšľaní príčinu a dôsledok, kauzalitu a koreláciu. A mať z myslenia radosť.

Lektor:                 

Ján Hrkút

Učiteľ filozofie, ktorý sa stále rád učí. Je zvedavý a zasieva zvedavosť. Premýšľa o tom, ako správne myslieť. Odhaľuje chyby v myslení, aby sa im dokázal vyhnúť. Verí, že myslenie je radosť, ak má človek zdravý rozum.

O workshope:

Workshop ponúka zážitok objavného skúmania, myslenia o otázok, ktoré by ste si nikdy nepoložili, ale po workshope ich budete klásť aj ďalším ľudom, vrátane vašich žiakov. Cieľom je: 

  • zvládnuť techniku myšlienkového experimentu
  •  mať radosť z postupov myslenia a vedie nadchnúť žiakov pre radosť z myslenia
  • vzbudiť zvedavosť, (sokratovsky) uznať limity svojho poznania

O absolventovi:

  • ovláda a využíva logické postupy v myslení
  • uvedomuje si korektné a chybné myšlienkové postupy
  • pozná 30 najznámejších argumentačných faulov
  •  má zásobu myšlienkových experimentov pre svojich žiakov
  • vie analyzovať aj nové problémy metódou myšlienkového experimentu, ktorý konštruuje a aplikuje
Rozsah:
  • 4 – 8 hodín