PRAKTICKÉ NAPLNENIE KURIKULÁRNEJ REFORMY: Podpora kreatívneho a kritického myslenia

Techniky kreatívneho riešenia problémov zážitkovou formou, ako uplatniť predstavivosť a vytvárať inovatívne riešenia, otvárať a objavovať kreativitu. Metódy a nástroje tréningu kritického myslenia, rozlišovania dôveryhodnosti zdrojov (hoax, manipulácia demogógia, fake-news, myšlienkové experimenty, tréning identifikácie argumentačných faulov).
Aktualizačné vzdelávanie ponúkame základným školám zadarmo.
Rozsah vzdelávania si môžete navoliť podľa Vaších potrieb.


Cieľ aktualizačného vzdelávania:
Osvojiť si techníky kreatívneho riešenia problémov zážitkovou formou, uplatniť predstavivosť a vytvárať inovatívne riešenia, otvárať a objavovať kreativitu u žiakov, osvojiť si  metódy kritického myslenia.
Obsah aktualizačného vzdelávania:

1. Základné informácie ku kurikulárnej reforme  /1 hod./
Oboznámenie so základnými informáciami o kurikulárnej reforme.
2. Hľadanie nových riešení a riešiť problémy s obmedzením  /2 hod./
Kreativita je kľúčom k zvládnutiu výziev komplexného sveta. Schopnosť kreatívne myslieť je dôležitá pri bežných, praktických riešeniach.
3.  Myšlienkové a pojmové mapy  /1 hod./
Využitie myšlienkových a pojmových máp na vytváranie, vizualizáciu, štrukturalizáciu a klasifikáciu myšlienok a ako pomôcka pre štúdium a usporiadanie informácií …
4.  Metóda 6 mysliacich klobúkov  /2 hod./
Pri tejto technike je myslenie rozdelené do 6 kategórií (mysliacich klobúkov). Každý klobúk je reprezentuje jeden spôsob myslenia. metódu, pomocou ktorej sa viete pozrieť na problém zo 6 veľmi dôležitých pohľadov.
5.  Kritické myslenie  /4 hod./
Workshop ponúkne učiteľom metódy a nástroje tréningu kritického myslenia, rozlišovania dôveryhodnosti zdrojov (hoax, manipulácia, demogógia, fake-news). Ďalej ponúkneme metodiku myšlienkových experimentov ako didaktických nástrojov. Worskhop obsahuje aj tréning identifikácie najznámejších argumentačných faulov.
6.  Nový štátny vzdelávací program – základné informácie  /1 hod./
Základné informácie o novom štátnom vzdelávacom programe pre základné vzdelávanie: rámcový učebný plán, vzdelávacie cykly, vzdelávacie oblasti.
7.  Moderné spôsoby výučby cudzích jazykov /2 hod./
Ako efektívne a pútavo vyučovať cudzie jazyky, tipy na rýchle aktivity.
 
Ukončenie a výstup: Potvrdenie o absolvovaní  vzdelávania -workshopov /rozsah hodín/.